Latest Posts

برادران: برخورد با مدارس فوتبال غیرمجاز از اقدامات مهم هیات فوتبال استان بود

۱۰ شهریور, ۱۳۹۷. ۰ Comments

مهاجری همچنان سرمربی پدیده و گل محمدی سرمربی تراکتورسازی!

۸ مرداد, ۱۳۹۷. ۰ Comments

استعدادهای بومی مغضوب مدیران بومی!

۲۲ تیر, ۱۳۹۷. ۰ Comments

رضا حقیقی:هرتابرلین و دیناموکیف مرا میخواستند

۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷. ۰ Comments

آسیب های ناشی از احتمال کناره گیری شرکت پدیده در فصل آتی لیگ برتر فوتبال از نگاه برخی کارشناسان فوتبال

۲۳ فروردین, ۱۳۹۷. ۰ Comments